Polityka prywatności


Nasz serwis nie wymaga logowania i podawania jakichkolwiek danych osobowych do przeglądania treści serwisu. Nie gromadzimy oraz nie zabiegamy o podawanie danych osobowych. Jednakże jeśli użytkownik chce skontaktować się z właścicielem serwisu może dobrowolnie podać dane kontaktowe celem realizacji zapytania przez stronę www. Serwis www.topmozaiki.pl jest skierowany do profesjonalistów: architektów, projektantów, inwestorów, właścicieli sklepów i innych podmiotów nie będących Konsumentami w rozumieniu art 221K.C.
Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z serwisu jest firma MMW Craft zarejestrowana przez Mirosława Myjkowskiego adres siedziby Bielsko-Biała, ul. Rezedowa 13. Działalność gospodarcza jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 62088, NIP 873-268-73-31.
W zakresie uzasadnionym z zapytaniem lub realizacją zapytania Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i faksu oraz adresu poczty elektronicznej. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim tylko za zgodą Użytkownika w celu realizacji zapytania lub gdy będzie to uzasadnione przepisami prawa. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych, do ich poprawiania, aktualizacji oraz prawo do żądania usunięcia swoich Danych Osobowych. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem znajduje się w zakładce kontakt.